У Вас отключён javascript.
В данном режиме, отображение ресурса
браузером не поддерживается

Амальград форум - арабская, персидская, ближневосточная культура

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.Фольклор и мифология азербайджанских тюрков

Сообщений 1 страница 20 из 71

1

Я буду выкладывать в этой теме мифологические сюжеты, сказки, притчи, поговорки и пословицы азербайжанских тюрков. Параллельно буду давать свой перевод.

Тексты постараюсь выкладывать с сохранением диалектического говора тех или иных районов, где собирался материал. В конце ряда буду выкладывать источник.

Итак, первая сказка. Связана с очень широко распространенным у огузов "птичьим" сюжетом:

Qədimlərdə çox gözəl, ağıllı, namuslu bir qız varmış. Bu qız öz əmisi oğluna adaxlı imiş. Qızın toy günü olur. Onun əl-ayağına xına qoyurlar. Hamının başı həyət-bacada toy işlərinə qarışır.
Qız təkcə yengə ilə evdə oturubmuş.
Bu vaxt çoxdan bəri qızı izləyən, onu ələ gətirməyə çalışan başqa bir oğlan başının dəstəsi ilə içəri girir. Yengənin əl-ayağını, ağzını bağlayıb yerə yıxırlar. Qızı da götürüb dağlara qaçırlar.

Qız nə qədər dartınır, qışqırır, yalvarır, ona qulaq asan olmur. Hər yerdən əlacı kəsilən, əli üzülən qız üzünü göyə tutub deyir:

Tanrı, məni quş elə,
Qanadı gümüş elə.
Eldə rüsvay eləmə,
Dağda günüm xoş elə,
Daşlara yoldaş elə.

Qız bu deyən kimi dönüb kəklik olur, pırıltı ilə uçub çəmənliyə düşür.
Qızın əl-ayağı xınalı olduğu üçün, kəkliyin də ayağı xınalı olur.

Во времена стародавние была прекрасная, честная да разумная девущка. Эта дева была обручена со своим двоюрным братом.

Настал день свадьбы девушки. На руки да ноги ее хну наложили. Все были заняты делами свадебными во дворе. Девушка сидела дома только лишь со свахой.

Тут другой молодец, что давно за девой следовал да хотел ею овладеть, ворвался внутрь во главе с ватагой. Свахе ноги-руки повязали, да рот затнули, на землю повалили. А девушку схватив, ушли в горы.

Как не вырывалась девушка, кричала да молила, а никто ее не слушал. Дева, чья надежда погибла да сила ушла, подняла лицо к небу и восликнула:

В птицу преврати меня, Господь,
С серебряным крылом.
Не опозорь в роду моем, народе,
Сделай век мой в скалах беспечальным, -
Подруженькой камням.

В тот же миг девушка стала кекликом, c шорохом вспорхнула, села на поляну.
Вот из-за того, что на руки-ноги девушки была наложена хна, у кеклика ноги тоже в хне.

2

İlan qaranquş, bir də mığmığa dost olurlar. Bir gün ilan qaranquşla mığmığaya deyir ki, gedin görün hansı canlının qanı daha şirindi? Mığmığa bütün canlıları sancır. Görür ki, insanın qanı çox şirindi. Qayıdır ilanın yanına, istəyir desin ki, insanın qanı. Elə “i” demişdi ki, tez qaranquş onun dilini qoparır. O vaxtdan mığmığa dızıldaya-dızıldaya qalır.

İlan qaranquşa deyir ki, niyə belə elədin. Qaranquş kələk işlədib deyir ki, bəs görmədin, istəyirdi “ilan” desin. Belə dostluq olar, o gedib sənin balanı sancıb, ona görə də ilan qanını şirin sayır. Deməyəsən, qaranquş dünyada ən yaxın dostu olan insanı qurtarmağa çalışıbmış.

Змея, ласточка да мошка сделались друзьями. Однажды змея сказала ласточке и мошке, чтобы пошли да разузнали: чья же кровь из тварей земных слаще будет? Мошка всех ужалила. Увидела она, что кровь человеческая очень уж сладкая. Вернулась к змее, хотела сказать: «кровь человечья». Как промолвила она “к..”, - ласточка ей язык-то и оторвала. С тех пор мошка только жужжать и может.

Змея спросила, зачем она такое сотворила. Ласточка-то и схитрила, ответила: не видишь мол, мошка хотела сказать «кровь змеиная». Какая же это дружба, пошла да дитя твое ужалила; потому и считает кровь змеиную сладкой.

А на деле ласточка старалась спасти самого своего близкого друга на свете – человека.

3

Замечательно всё и красиво. Спасибо, Гилавар, и будем ждать продолжения!

4

Qoca bir kişinin gözəl, həyalı bir gəlini var imiş. Bir neçə vaxt keçir, gəlin hamilə olur. Qayınata evdə olmayanda, gəlin su gətirib uzun qara saçlarını yumağa başlayır. Saçını daradığı vaxt qayınatası evə gəlir. Gəlin darağı saçına taxır, əllərini göyə qaldırıb deyir:

- İlahi, məni ya daş, ya da quş elə.

Söz gəlinin ağzından çıxar-çıxmaz quş olub göyə uçur. O həmin quşdur ki, indi də darağını başında gəzdirir. Ona Şanapipik, Daraqçın deyirlər.

У старца одного была невестка, прекрасная да воспитанная. Срок минул, невестка забеременела. Когда свекра не было дома, невестка принесла воду и стала мыть свои длинные черные волосы. Уже и волосы чесала, как в дом вошел свекор. Невестка заткнула гребень в волосы, руки к небу подняла и молвила:

- О Боже, преврати меня в камень или птицу.

Не успели эти слова  с уст невестки  слететь, как она стала птицей и умчалась в небосклон. Эта та самая птица, которая и сейчас на голове гребень носит. Ее Удодом, Дарагчыном кличут.

5

Elion написал(а):

Замечательно всё и красиво. Спасибо, Гилавар, и будем ждать продолжения!

Обязательно. :-)

6

Gilavar написал(а):

Обязательно. :-)

Ура!   :love:

7

Keçmiş əyyamlarda bir qız varmış. Bir bəy oğlu da qıza bənd olubmuş. Amma Alabaxtanın onu görməyə gözü yoxmuş. Bəy oğlu bilir kin, bu soyda baş tutan deyil. İstəyir bir aralığı xəlvətə salsın, qızı götürüb qaşsın. Bəy oğlu Alabaxtanın çox izləyir, çox fürsət gözləyir. Axır günlərin bir günündə Alabaxtanı təklikdə tutur. Cumur onun üstünə kin, atın tərkinə atsın, aradan çıxarsın. Nə qədər çalışırsa, qızı atın tərkinə qaldıra bilmir. Bəy oğlu görür kin, bu xəbər hər yana yayılacaq, biabır olacaq kin, bir qız nədi, qaçırda bilmədi.
Ona görə də Alabaxtanı elə oradaca öldürür. Ancaq bay oğlu Alabaxtanın ölüsünü görə bilmir. Qız uça-uça hal-qəziyyəsini car çəkib oxuyur, bəy oğluna nifrin yağdırır:

Alabaxtayam, Alabaxta,
Sinəm olub taxta-taxta.

Məni vuran bəy oğlu
Qan qussun laxta-laxta.

Alabaxtanı vurmaq, ona daş atmaq olmaz. Yoxsa qarğıyar. Alabaxtanın qarğışı da tez keçən olur.

В дни мимопрошедшие была девушка одна. Возжелал ее сын бека. Да Алабахта и видеть его не желала. Понял сын бека, что в этом роду дело не выгорит. Захотел дело сделать темным, умыкнуть девушку. Сын бека долго следил за Алабахта, искал случай. Раз подстерег одну. Бросился на нее, чтобы перекинуть на седло, унести прочь. Сколь не старался, не смог девушку поднять на круп коня. Сын бека понял, что эта весть разлетится повсюду, будет опозорен; что за невидаль, девчонку  - и ту умыкнуть не сумел. Потому убил бедную на месте. Но сын бека не смог увидеть мертвое тело. Девушка улетела, стала быстрокрылой. Птичка по имени Алабахта и есть та самая дева, которую убил сын бека. Сейчас она из кустов громко возвещает о своем несчастье, яростно проклинает сына бека:

Алабахта я, Алабахта,
Грудь стеснилась от рыданий горьких.

Кровавой пеной будет рвать
Сын бека, что убил меня.

Обижать Алабахта, бросать в нее камни нельзя. Или проклянет. Проклятья Алабахта сбываются быстро.

8

А вот этот миф крайне любопытен, так как отражает доисламские воззрения тюркских народов:

O dünyada bir ağac var. Onun hər bir yarpağı bu dünyadakı bir adamındı. O yarpax saralıp yerə düşəndə adam ölür. Yarpax düşəndə başqa yarpaxlara dəyip onları tərpədirsə, bu dünyadakı yarpax sahablarının qulağı cingildəyir.

На том свете есть дерево. Каждый лист этого дерева – человеческая жизнь. Как лист пожелтеет, да падет на землю, человек помирает. А вот когда лист падает и задевая другие листья, их колышет, у владельцев этих листьев в этом мире звенит в ушах.

9

Bir gəlin vaxt gəlir, vədə çatır, yükünü yerə qoyur. Gəlin uşağa baxanda az qalır ki, dəli olsun. Uşaq anadan ölü doğulubmuş. Gəlin ərinin qorxusundan tez uşağı gizlədib onun yerinə beşiyə daş qoyur və başlayır yırğalamağa.

Əri evə qayıdanda arvadının bar-yükünü yerə qoyduğuna çox sevinir. Beşiyə tərəf gedir ki, övladına baxsın. Gəlin tez yerindən qalxır. Dili tutar-tutmaz deyir ki, təzəcə yuxuya yuxuya gedib, oyadarsan. Kişi day getmir, bir az gözləyir, gözləyir, amma səbri çatmır. Arvadının sözünə baxmır, özünü salır beşiyə. Görür ki, beşikdə gözəl bir uşax var.

Amma hər ikisini heyrət bürüyür. Arvad görür ki, beşiyə qoyduğu daş uşax olub. Kişi də çaşır ki, bir günlük uşaq: “nə atam var, nə anam, yaranmışam daşdan mən” – deyə mahnı oxuyur.

Время подоспело, обет исполнился, сложила одна невестка ношу. Как посмотрела она ребенка, так чуть ума не лишилась. Ребенок-то родился мертвым. Невестка со страху перед мужем быстро ребенка спрятала, на место его в колыбельку камень положила и стала ее качать.

Как пришел муж домой, узнал что жена ношу свою сложила, обрадовался сильно. Пошел к колыбельке, чтобы на чадо свое посмотреть. Невестка-то быстро с места поднялась. Пролепетала еле-еле, что, мол, уснул он недавно, разбудишь. Муж все не уходил, подождал немного, выждал – да терпение потерял. Не посмотрел на слова жены, глянул в колыбельку. Видит, в колыбельке лежит чудный ребенок.

Поразились обе. Жена видит, что камень, что она в колыбельку положила, стал ребенком. А муж обмер оттого, что младенец день от роду лежит себе и напевает:

Нет матери у меня, нет и отца,
Возрос из камня самозванно я.

10

Bir oğlan dirilik suyu axtarırdı. Getdi bir bulaq tapdı. Gördü bu bulağın başında bir qoca oturub.
Dedi:
- Qoca, bu nə sudu belə?
Ooca dedi:
- Bu, dirilik suyudu.
Oğlan istədi əyilə dirilik suyundan içə, qoca qoymadı, dedi:
- Bala, içmə. Mən içib dadını görmüşəm; yaşım keçib, bütün bədənim çürüyüb əldən gedib, ancaq ölə bilmirəm. Ölüm də bir gözəl şeymiş, bala. Bu sudan içib mənim günümə düşmə. Oğlan qocanın dediyinə qulaq asdı, dirilik suyundan içmədi.

Молодец один искал живую воду. Нашел раз родник. Видит, у родника сидит старец некий. Спросил:
- Отец, что это за источник?
Старец ответил:
- Это Источник жизни.
Парень хотел нагнуться, отпить из источника, да старец не дал, сказал:
- Сынок, не пей. Я вот выпил, познал вкус ее; время мое прошло, все тело сгнило да ослабело, никак не помру. Смерть тоже прекрасна, сынок. Не пей этой водицы, не раздели мою участь.

Парень послушался слов старца, не стал пить живую воду.

11

Да, удивительны и структура предложений и лексика. Несмотря на ваш замечательный перевод, его никак не сравнить с тем, как это звучит на азербайджанском: всю эту внутреннюю мелодию и оригинальность словосочетаний в подлиннике, наверное, на другой язык невозможно передать...
(Ooca dedi: = Qoca dedi:?)

12

Elion написал(а):

Несмотря на ваш замечательный перевод, его никак не сравнить с тем, как это звучит на азербайджанском: всю эту внутреннюю мелодию и оригинальность словосочетаний в подлиннике, наверное, на другой язык невозможно передать...
(Ooca dedi: = Qoca dedi:?)

Элион, эта структура характерна для всех тюрков. Приглядитесь к текстам на стеле Бильге-хагана и, особенно, - к таласским эпитафиям.

Рефрен - один из самых ярких приемов тюркского литературного стиля. К сожалению, магическая литература привела к его преждевременному кризису и гибели.

13

Рефрен вообще очень характерен. В качестве примера привожу текст из Таласа (в Средней Азии, ареал расселения огузского союза):

Мое геройское имя имя Кумар-Чор!

О моя младшая жена! Она вдовой осталась! О мои сыновья, которым надлежит остаться! О его сподвижники и слуги! О вы, мои кровные родичи! Они не смогли сберечь меня?

Кони изголодались! Быки истощились!

Тринадцатый таласский памятник.

А в знаменитых надписях на стелах он выражен еще сильнее:

Таков был приобретенный нами племенной союз и такова проявлявшаяся нами власть! Тюркские и огузские беги и народ, слушайте! Когда Небо вверху не давило, и Земля внизу не разверзалась, о тюркский народ, кто мог погубить твое государство? Тюркский народ, покайся! Ты сам провинился и сделал низость  твоему кагану, возвысившему тебя ради твоей же преданности, и твоему племенному союзу, хорошему по своим качествам и делам. Откуда пришли вооруженные люди и рассеяли тебя? Откуда пришли копьеносцы и увлекли тебя? Ты, о народ священной Отюкэнской черни, ушел. То ходил ты вперед, то ты ходил назад, и в странах, куда ты ходил, вот что было для тебя хорошего: твоя кровь бежала, как вода, твои кости лежали, как горы; твое крепкое мужское потомство стало рабами, твое чистое женское потомство стало рабынями. Вследствие непонимания и вследствие твоей низости мой дядя-каган улетел.

Стела с эпитафией в честь Бильге-хагана, 22-24.

К сожалению, первичный текст привести не могу. Он выглядит куда мощнее, чем довольно бледный построчный перевод, который я адаптировал.

14

И еще одно замечание - смерть у доисламских тюркских племен обозначалось именно как полет (хаган улетел). А рождение - как приземление.

Эти верования связаны с представлениями о Мировом Древе у древних тюрок. Кстати, оно отражено в одной из приведенных в этой теме сказок. Смерть, как полет фигурирует в сказке о добродетельной девице-кеклике, стыдливой невестке и еще одной - сказке о девушке - птице Алабахта.

А рождение, как приземление - в сказке о мертвом младенце и камне: "невестка сбросила ношу".

15

Разумеется, "птичьи" культы встречаются у многих народов. Например, в Сасанидском Иране аристократы носили на "kolah" - шапках изображения соколов.

Но только у тюрков этот культ превратился в целую систему онгонов - покровителей родов и элей, во главе с богиней Умай - и ее эманацией в виде "Ağ sunqur quşu" - священной птицей Хумай.

С ней же связан другой характерный культ - волка, выступающий, как вторичный.

16

К сожалению я Китаби Деде Горгуд не читал,но говорят что в оригинале там весьма необычный язык.Может вы выложите ещё отрывки из этого древнейшего источника о нашем народе)А насчёт Грарангуш и т.д.Благодарен,узнал для себя много нового.Саг ол

17

Murad написал(а):

К сожалению я Китаби Деде Горгуд не читал, но говорят что в оригинале там весьма необычный язык.

Язык там, действительно, очень необычный. Это не ашугское произведение, типа Кёроглы, где весьма широко распространен стиль heca, с короткими прозаическими вставками.

Скорее, он очень похож на древнетюркские произведения, с характерным рефреном. Например, знаменитая концовка каждой новеллы, цитирую по памяти:

Hanı bən dedigim bəy ərənlər? Dünya "bənim-bənim" degənlər? Əcəl aldı, gor apardı, fani dünya kimə qaldı?

Gəlimlu-gedimlu dünya! Son ucu ölümlü dünya! Həzret Peyğəmberi salamlayaq (как вариант: Həzrət Aişəni и т.д.), xanım hey!

Где смелые беки о которых я сказывал? Твердивших: "мир мой, мир мой!"? Смерть взяла, могила унесла, кому остался этот бренный мир?

Приходящий и уходящий мир! Мир, чья последняя черта - смерть! Поприветствуем Хазрета Мухаммеда (как вариант: госпожу Аишу и т.д.), господин мой, эй!

Хотя в Китаби-Деде-Горгуд широко используется исламская риторика - герои постоянно клянутся в своей верности исламской религии, в конце каждой новеллы идет обязательное приветствие пророка Мухаммеда (мир ему), членов его семейства и праведных халифов (если мне не изменяет память) - но волнующий мир образов этого поразительного произведения - чисто тюркский и даже - древнетюркский.

Поведение героев, зачастую входит в разительное противоречие с многими догматами религии. Они пьют вино и даже откровенно хвастают богатырским здоровьем в винопитии, затевают кровавые побоища на почве кровной мести. Молодые герои дастана порой, проявляют потрясающее равнодушие в делах религиозных, то и дело угрожают своим отцам сбежать из дома, "пойти к попу, крест на шею навесить, взять его белокурую дочь". Одним словом - налицо все черты древней саги, типа "Беовульфа", но с куда более глубокой проработкой образов и очень стройными, хотя и не связанными непосредственно друг с другом новеллами. Эти аналогии усиливаются когда речь заходит о жестоких схватках с монструозными расами людей (Тепегёз) и племенами с людоедскими привычками (именно таким выведено племя злейшего врага огузов, Шёклю Мелика).

Не надо забывать о широчайшей распространенности образа Деде-Горгуда у тюркских народов, у тех же казахов, где бытует немало кюев о нем. По сути он, доисламский культурный герой, демиург с ярко выраженными чертами шамана и прорицателя.

Murad написал(а):

Может вы выложите ещё отрывки из этого древнейшего источника о нашем народе

Он заслуживает отдельной темы. Но отдельные отрывки с переводом выложить могу. Кстати: он принадлежит равно анатолийским тюркам, как и азербайжанским. Действия дастана разворачиваются как на территории Малой Азии, так и Северного Азербайджана, а битвы идут не только с кипчаками и народами Кавказа, но и с греками.

18

Gilavar написал(а):

Это чисто тюркский обычай

В татарском языке "ласточка" ( qarlığaç - карлыгач) часто встречается в описаниях девушек. Наболее частое - сравнение бровей девушки с крылом ласточки (qarlığaç qanatı kebek - карлыгач канаты кебек - "как крыло ласточки". Или девушку вообще сравнивают с ласточкой - наверное, из-за стройных линий тела:

"Кара карлыгачым минем,
Сары сандугачым минем..."

Черная ласточка моя,
Желтая соловушка моя...

И еще о чудесно дошедшей вести, или же если не хотят выдавать ее источника, говорят: "карлыгач канатында алып килде" - ласточка на крылышке принесла.

19

Elion написал(а):

"Кара карлыгачым минем,
Сары сандугачым минем..."

Какое славное двустишие! :-) Очень музыкальное.

20

Gilavar написал(а):

А рождение, как приземление - в сказке о мертвом младенце и камне: "невестка сбросила ношу".

Рудоба при рождении Рустама ("Шахнаме" Фирдоуси) так же вскрикнула «би-растам», т.е. «сбросила ношу».

Gilavar написал(а):

Эти верования связаны с представлениями о Мировом Древе у древних тюрок.

Смотрю сейчас на российском телевидении картинку: люди повязывают на дерево, разноцветные ленточки получается триколор. Видимо подают как идею объединения, общности и т.д.

Но обычай если не ошибаюсь не русский. Знаю, что алтайцы, буряты, да наши ошцы (жителям дружелюбного г.Ош отдельный привет) так повязывают ленточки. Да еще у Соловьева во второй книге о Ходже Нассредине описывапется как девушка так делала. Связано ли это с культом дерева?

Но вот сейчас только мысль пришла о друидах и рожденственских елках.